ORDINACE v Uh. Hradišti – Mařaticích,Větrná 904,    telefon  731 616 270      

              Ordinační hodiny v Mařaticích:               

Pondělí        11:30-14:00   (od 13-14 pouze poradna pro miminka!)                            Úterý            zavřeno                                                                                                       Středa         11:00-14:00                                                                                                   Čtvrtek         7:00-10:00                                                                                                   Pátek           11:00-13:30

  DODRŽUJTE PROSÍM ORDINAČNÍ HODINY,                                                     POSLEDNÍ PACIENT BUDE OŠETŘEN  20 minut PŘED KONCEM ORDINACE.   Děti přicházející k očkování nejpozději 30 minut před koncem ordinace!             (Po každém očkování je vhodné zůstat v čekárně 20-30minut) 

Ve středu od 16 hod. přednostně ošetřujeme pacienty objednané na preventivní prohlídku

OMLUVENKY DOŠKOLY                                                                                                Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka.                                     Platná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod., tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění.                                             Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.                     Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič .                                                                                             Lékař  není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat       k důvodům  ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech. nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.                     1.11.2015 JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK