😯 UPOZORNĚNÍ:  😯 

 

Ordinační doba po dobu letních prázdnin:

                                          Hluk                                        Mařatice
Pondělí                       8:00 – 10:30                               11:30 – 14:00
Úterý                          8:00 – 13:00 (10-13 poradna)       ZAVŘENO
Středa                       14:30 – 17:00                                11:00 – 14:00
Čtvrtek                      10:30 – 13:30                               8:00 – 10:00
Pátek                         8:00 – 10:30                                 11:00 – 13:30

Tiskopisy jako  „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“  (na tábory, zotavovací akce, školy v přírodě atd.) a „Výpisy z  dokumentace“  NEVYSTAVUJEME NA POČKÁNÍ!

 

 💡 stále přijímáme nové pacienty  💡 

➡ Ve středu je v Hluku ordinace určena pro studenty a objednané pacienty, kteří BUDOU OŠETŘENI PŘEDNOSTNĚ!  ➡ 

DODRŽUJTE PROSÍM ORDINAČNÍ HODINY, POSLEDNÍ PACIENT BUDE OŠETŘEN  20 minut PŘED KONCEM ORDINACE.   Děti přicházející k očkování nejpozději 30 minut před koncem ordinace!  (Po každém očkování je vhodné zůstat v čekárně 20-30minut) 

OMLUVENKY DO ŠKOLY                                                                                               Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon: Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař  není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat  k důvodům  ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech!      
              1.11.2015 JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK