😯 UPOZORNĚNÍ:  😯 

Z důvodu čerpání dovolené bude ordinace v Hluku ve čtvrtek 19.7. 2018                a v pátek 20.7.2018 UZAVŘENA! Zástup bude v ordinaci v Mařaticích: 

Ve čtvrtek 19.7. od 7:30 – 10:00, 

V pátek 20.7.  od 11:00 – 13:00

Po dobu letních prázdnin= 1.7.-31.8.2018  budou ranní ordinace v Hluku i v Mařaticích od 7:30 hodin! 

 

 💡 stále přijímáme nové pacienty  💡 

➡ Ve středu je v Hluku ordinace určena pro studenty a objednané pacienty, kteří BUDOU OŠETŘENI PŘEDNOSTNĚ!  ➡ 

DODRŽUJTE PROSÍM ORDINAČNÍ HODINY, POSLEDNÍ PACIENT BUDE OŠETŘEN  20 minut PŘED KONCEM ORDINACE.   Děti přicházející k očkování nejpozději 30 minut před koncem ordinace!  (Po každém očkování je vhodné zůstat v čekárně 20-30minut) 

OMLUVENKY DO ŠKOLY                                                                                                Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka.                                     Platná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod., tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění.                                             Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.                     Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič .                                                                                             Lékař  není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat       k důvodům  ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech. nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.                     1.11.2015 JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK