🙄 Upozornění   🙄

Z důvodu čerpání dovolené v týdnu od 14.-18.10. ordinace otevřeny se zástupem: 

Pondělí: Hluk 8:00-10:00        Mařatice 11:30-14:00

Úterý: Hluk 8:00-10:00            Mařatice: ZAVŘENO

Středa: Mařatice: 11:00-13:00         Hluk: ZAVŘENO

Čtvrtek: Mařatice 7:30 – 10:00        Hluk: 10:30-12:30

Pátek: Hluk 8:00-10:00            Mařatice 11:00-13:00

 Tiskopisy jako  „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“  (na  tábory, zotavovací akce, školy v přírodě atd.) a „Výpisy z  dokumentace“  NEVYSTAVUJEME NA POČKÁNÍ!

 

 💡 stále přijímáme nové pacienty  💡 

➡ Ve středu je v Hluku ordinace určena pro studenty a objednané pacienty, kteří BUDOU OŠETŘENI PŘEDNOSTNĚ!  ➡ 

DODRŽUJTE PROSÍM ORDINAČNÍ HODINY, POSLEDNÍ PACIENT BUDE OŠETŘEN  20 minut PŘED KONCEM ORDINACE.   Děti přicházející k očkování nejpozději 30 minut před koncem ordinace!  (Po každém očkování je vhodné zůstat v čekárně 20-30minut) 

OMLUVENKY DO ŠKOLY                                                                                               Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon: Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař  není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat  k důvodům  ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech!      
              1.11.2015 JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK